Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Huczne obchody 90 – lecia OSP Chabówka


Reklama90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce, poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru OSP Chabówka, poświęcenie nowego samochodu strażackiego, a przede wszystkim poświęcenie i oddanie do użytku budynku Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabówce to główne tamaty uroczystości, która odbyła się w sobotę 24 czerwca 2017 r. w Chabówce.

U

roczystość rozpoczęto mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym, gdzie modlono się w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Podczas liturgii poświęcono nowy sztandar, który będzie towarzyszył strażakom ochotnikom z Chabówki podczas różnego rodzaju uroczystości. Sztandar poświęcił kapelan gminny ZOSP RP w Rabce-Zdroju ks. Paweł Skowron.

Uroczysty apel odbył się na placu przed nowo wybudowaną remizą OSP. Pierwszym z punktów programu było przekazanie sztandaru ufundowanego przez mieszkańców Chabówki obecnie mieszkających w USA - Stanisława Sutora i Krzysztofa Czuptę oraz burmistrz Ranki Zdroju Ewę Przybyło i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce. Akt nadania odczytał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie
dh Edward Siarka – poseł na Sejm RP.

Kolejnym punktem było odznaczenie zasłużonych strażaków oraz osób, które przyczyniły się do rozwoju jednostki.

W imieniu fundatorów sztandar przekazała burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło. Odebrał go prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Edward Siarka. Przekazał go dh Bogdanowi Kołodziejowi , prezesowi OSP w Chabówce, a ten pocztowi sztandarowemu w składzie dh Konrad Kalinowski – dowódca pocztu sztandarowego, dh Robert Starmach – sztandarowy i dh Piotr Nowak – asystujący.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom i osobom wspierającym OSP Chabówka.

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej zostali odznaczeni: dh Bogdan Kołodziej, dh Zygmunt Zembal i dh Władysław Nowak.


Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa po raz drugi zostali odznaczeni: dh Robert Starmach i dh Piotr Nowak s. Juliana.

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło, dh Grzegorz Worwa, dh Robert Żądło, dh Dariusz Makowski i ks. Paweł Skowron.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni dh Robert Wójciak – zastępca burmistrza Rabki-Zdroju, dh Mirosław Wdówka, dh Jan Kumorowicz i dh Stanisław Sutor.

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni dh Szymon Staszyński, dh Tomasz Biedroń i dh Grzegorz Pitek.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał dh Tomasz Wincenciak.

Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali dh Bogdan Kołodziej – 45 lat, dh Stanisław Kołodziej – 45 lat, dh Władysław Nowak – 40 lat, dh Józef Bogdał – 40 lat, dh Piotr Nowak s. Władysława – 25 lat, dh Łukasz Gaweł – 20 lat, dh Szczęśniak Lesław – 15 lat, dh Konrad Kalinowski – 15 lat, dh Michał Bucała – 15 lat, dh Szymon Staszyński – 15 lat, dh Marcelina Łapsa – 15 lat, dh Łucja Żurek – 15 lat, dh Norbert Pniaczek – 15 lat, dh Damian Palarczyk – 10 lat, dh Gaweł Małgorzata – 10 lat, dh Mateusz Mika – 10 lat, dh Tomasz Wincenciak – 10 lat, dh Karolina Makowska – 10 lat, dh Łukasz Starmach – 10 lat, dh Tomasz Biedroń – 10 lat, dh Ewa Dziechciowska – 5 lat, dh Weronika Świder – 5 lat, dh Iga Łukaszka – 5 lat, dh Aleksandra Bucała – 5 lat, dh Lucyna Zembal – 5 lat, dh Jerzy Repelowicz – 5 lat, dh Piotr Wojtyczko – 5 lat, dh Patryk Góra – 5 lat, dh Eryk Wójcik – 5 lat, dh Kacper Kurdziel – 5 lat, dh Jakub Wdówka – 5 lat, dh Dariusz Surówka – 5 lat, dh Marcin Zembal – 5 lat, dh Łukasz Nowak – 5 lat.

„Złotym Medalem Na Straży” odznaczeni zostali Renata Wdówka, Maria Górnicka – Orzeł, Stanisław Dobrzański, Krzysztof Czupta, Ryszard Domaradzki, Mieczysław Niźnik, Zdzisław Wielgus, Józef Bogdał, Adam Radoń, Walenty Starmach, Andrzej Buksa, Jan Czupta, Piotr Bogdał, Olga Niźnik, Włodzimierz Dziechciowski, Paweł Rapacz, Ryszard Sutor, Andrzej Stajnder, Andrzej Czyszczoń, Stanisław Kołodziej, . kpt. Dawid Derek, Witold Gunia, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Chabówce.

„Srebrnym Medalem Na Straży” zostali odznaczeni dh Konrad Kalinowski, dh Rafał Zając, dh Jerzy Kalinowski, dh Norbert Pniaczek, dh Łucja Żurek, dh Piotr Nowak s. Władysława, dh Jan Surówka, dh Łukasz Gaweł, dh Małgorzata Gaweł, dh Jacek Zembal.

Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali dh Eryk Wójcik, dh Patryk Góra, dh Piotr Wojtyczko, dh Aleksandra Bucała, dh Iga Łukaszka.

Srebrną Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali dh Weronika Świder, dh Kinga Wielgus, dh Jerzy Repelowicz, dh Kinga Żarnowska, dh Sylwia Ślaga, dh Karina Ciuchcińska.

Brązową Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali dh Gabriela Zając, dh Wojciech Krauzowicz, dh Natalia Makowska.
Uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce nr 5/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Medalem Okolicznościowym 90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce zostały odznaczone zasłużone osoby.

Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na poświęcenie i przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu FORD Transit wraz z wyposażeniem dla OSP Chabówka.

- Jest to samochód fabrycznie nowy, przystosowany do działań ratowniczo – gaśniczych, działań rozpoznawczych w szczególności miejscowych zagrożeń takich jak akcje związane z powodziami i podtopieniami, poszukiwania, ale również pożary traw lub samochodów, oraz wsparcie samochodu gaśniczego przy działaniach związanych z dużymi pożarami, a przede wszystkim do prowadzenia akcji ratowniczych podczas wypadków drogowych. Zakup pojazdu sfinansowany został w głównej mierze ze środków Gminy Rabka-Zdrój w wysokości 200 000,00 zł, dotacji z MSWiA przyznanej za pośrednictwem KG PSP i KW PSP w wysokości 50 000,00 zł, oraz środków własnych OSP Chabówka. Samochód posiada świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Samochód posiada napęd 4 × 4 na pojedynczym ogumieniu, 5-osobową kabinę brygadową z zabudową kontenerową, na której zainstalowano zbiornik z wodą oraz środkiem pianotwórczym wraz z agregatem wysokociśnieniowym. Samochód posiada niezbędne wyposażenie ratowniczo-gaśnicze, które zostało zakupione ze środków Gminy Rabka-Zdrój za kwotę 120 000,00 zł – mówił prowadzący spotkanie mł. kpt. Dawid Derek.

Sprzęt o pojazd pobłogosławił ks. kanonik Paweł Skowron.

Kluczyki i dokumenty do samochodu, strażakom z Chabówki przekazała burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło w towarzystwie przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Górnickiej - Orzeł, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Edwarda Siarki oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Stanisława Nowaka. Odebrał je naczelnik jednostki dh Zygmunt Zembal

- W imieniu całej naszej jednostki składam gorące podziękowanie za przydzielony samochód, podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. Równocześnie zapewniam, że będziemy się starać, aby ten samochód był zawsze sprawny
i należycie konserwowany – mówił naczelnik dh Zygmunt Zembal, po czym przekazał kluczyki i dokumenty jednemu z kierowców OSP Chabówka.

Jubileusz 90 – lecia OSP Chabówka to także znakomita okazja do poświęcenia i uroczystego otwarcia nowo wybudowanej remizy OSP, która ma też służyć jako Wiejski Ośrodek Kultury.

Uroczystego przekazania kluczy do nowej remizy na ręce prezesa dh Bogdana Kołodzieja dokonali burmistrz Ewa Przybyło, zastępca burmistrza Robert Wójciak, przewodniczącą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Maria Górnicka – Orzeł oraz radną będącą jednocześnie sołtysem wsi Chabówka Renata Wdówka, Małopolski Komendant Wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisław Nowak, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Edward Siarka i naczelnika OSP Zygmunt Zembala.

Remizę pobłogosławił ksiądz kapelan Paweł Skowron. Poświęcił również krzyże, które będą wisiały w nowym budynku remizy oraz ufundowaną przez sołtys Renatę Wdówkę figurkę, oraz obraz św. Floriana opiekuna strażaków.

Wszyscy wymienieni uroczyście przecięli wstęgę.

Na zakończenie poproszono gości o zabranie głosu. Nie zabrakło podziękowań, gratulacji i życzeń na kolejne lata działalności OSP Chabówka.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP Chabówka pod kierownictwem kapelmistrza, prezesa miejsko-gminnego Zarządu ZOSP RP dh Jacka Klinowskiego.

Fot. Janusz Kubasiak

 


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.