Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Świdra przedstawia swoich kandydatów (artykuł sponsorowany)


Szanowni Państwo,jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z mojego Komitetu Wyborczego. Jestem pełen uznania dla każdego z nich. Są to bowiem ludzie, zmotywowani do działania na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Rabka-Zdrój i gotowi do wytężonej pracy na rzecz jej rozwoju. W związku z powyższym zachęcam Państwa do zapoznania się z ich sylwetkami oraz proszę o udzielenie im głosu poparcia w nadchodzących wyborach samorządowych - 21 października.

 

P

 

ragnę przedstawić Państwu przy okazji mój program wyborczy. Został on podzielony na obszary tematyczne w obrębie, których chciałbym podjąć działania jako burmistrz Rabki-Zdroju. Zapraszam do zapoznania się i proszę o ewentualne uwagi, pytania oraz komentarze:

Reklama


 

► Strategia dla gminy:
1. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Rabka-Zdrój
2. Przygotowanie i realizacja połączeń zapewniających sprawną komunikację pomiędzy powstającymi inwestycjami kolejowymi i drogowymi a miastem
3. Zmniejszenie zadłużenia do bezpiecznej granicy
4. Budowa i modernizacja dróg lokalnych

 

► Uzdrowisko:
1. Intensyfikacja działań związanych z zapewnieniem czystości wód i powietrza 
2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
3. Wspieranie inwestycji proekologicznych związanych w pierwszej kolejności z termomodernizacją budynków a następnie wymianą pieców, instalowaniem pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych 
4. Podjęcie działań zmierzających do utrzymania czystości gminy (wywóz śmieci co tydzień i bez ograniczeń; odbiór odpadów do recyklingu) oraz szlaków turystycznych
5. Wdrożenie programu „Zielone uzdrowisko”,którego głównymi założeniami mają być rozwój terenów zielonych na terenie gminy oraz obowiązkowe nasadzenia drzew po wycince

 

► Rozwój uzdrowiska:
1. Doprowadzenie do powstania nowych inwestycji: basenów solankowych, ścieżek rowerowych oraz parkingów i infrastruktury towarzyszącej przy szlakach turystycznych
2. Zwiększenie oferty sportowo-rekreacyjnej Rabki-Zdroju w okresie zimowym poprzez wsparcie inwestycji w wyciągi narciarskie zlokalizowane na terenie gminy
3. Podjęcie działań na rzecz odrestaurowania zabytków w uzdrowisku
4. Utrzymanie i poszerzenie oferty szpitala miejskiego oraz podjęcie działań na rzecz wsparcie w rozwoju jako wiodącego ośrodka lecznictwa specjalistycznego w Polsce
5. Zacieśnienie współpracy samorządu z Uzdrowiskiem Rabka S.A. zmierzającej do opracowania wspólnego planu promocyjnego oraz wzmocnienia marki Miasta i Uzdrowiska

 

► Młodzież i dzieci:
1. Przywrócenie Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rabczańskiego Uniwersytetu Dziecięcego
2. Wsparcie finansowe inicjatyw rabczańskiej młodzieży
3. Rozwój i wspieranie lokalnego sportu oraz inwestycje w infrastrukturę m.in. tor saneczkowy dla dzieci

 

► Dla mieszkańców:
1. Karta mieszkańca
2. Powstanie klubu seniora

 

► Pozyskiwanie przedsiębiorców:
1. Nadanie priorytetu inwestycjom w uzdrowisko i usługi uzdrowiskowe
2. Udoskonalenia organizacyjne w urzędzie: utworzenie sekcji obsługi przedsiębiorców
3. Cykliczne spotkania z przedsiębiorcami

 

► Obywatele – urząd:
1. Partycypacja społeczna – włączenie mieszkańców do współdecydowania o realizacji zadań priorytetowych dla gminy
2. Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i inicjatywami obywatelskimi
3. Udoskonalenia organizacyjne w urzędzie ułatwiające załatwianie spraw: punkt informacyjny dla interesantów, internetowe narzędzia wspierające kontakt petent-urząd

 

► Promocja Rabki:
1. Wdrożenie programu „E-Rabka” – wdrożenie narzędzi internetowych wspierających rozwój gminy 
2. Organizacja imprezy sportowej o randze ogólnopolskiej
3. Cykliczne wydarzenia miejskie promujące lokalną kulturę i aktywność: Dni Rabki-Zdroju, imprezy kulturalne i sportowe, plenery artystyczne
4. Wzmocnienie sfery promocyjnej: odświeżona identyfikacja wizualna, e-przewodnik

 

WYKORZYSTAJMY POTENCJAŁ RABKI!!


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.