Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Najzdolniejsi uczniowie ze stypendiami z Regionalnego Programu Stypendialnego


Lubią się uczyć i udowadniają to znakomitymi ocenami, a przedmioty matematyczno-przyrodnicze i języki obce nie mają przed nimi żadnych tajemnic. 146 uczniów szkół podstawowych z Małopolski właśnie zostało stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego. Najzdolniejsi z nich otrzymają w ciągu roku 4,8 tys. zł. W sumie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na stypendia dla najmłodszych uczniów przeznaczono ponad 700 tys. zł.

F

inansowany z RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Stypendialny to kolejna inicjatywa Województwa Małopolskiego, której celem jest wspieranie uczniów, którzy wykazują szczególne uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Tylko do tych najmłodszych, uczących się w szkołach podstawowych trafi ponad 700 tys. zł. Jeszcze w tym roku szkolnym zostaną też przyznane stypendia dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki temu finansowe nagrody za wyniki w nauce otrzyma 730 uczniów.- Stawiamy na młodych mieszkańców naszego regionu, dlatego inwestujemy w ich wiedzę i wykształcenie. To oni w przyszłości będą naszym największym kapitałem i zdecydują o dalszym rozwoju Małopolski. Zdajemy sobie też sprawę z tego, jak wymagający jest obecnie rynek pracy, dlatego promujemy przede wszystkim wyniki w nauce przedmiotów ścisłych i języków obcych. Nie mam wątpliwości, że te stypendia uczniowie wykorzystają na rozwijanie swoich umiejętności – mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

Reklama


W zakończonym konkursie, o stypendia z Regionalnego Programu Operacyjnego mogli ubiegać się małopolscy uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie niepełnosprawni, mieszkający na wsi, pochodzący z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium jest przyznawane na 12 miesięcy. Uczniowie podstawówek miesięcznie otrzymają 400 zł brutto, co daje 4,8 tys. zł na cały rok kalendarzowy.

Pod koniec marca poznamy nazwiska 219 stypendystów spośród uczniów gimnazjum, którzy mogą liczyć na 500 zł miesięcznie, natomiast w kwietniu dowiemy się, kto znalazł się wśród 365 stypendystów ze szkół ponadgimnazjalnych. W tym ostatnim przypadku uczniowie mogą liczyć na stypendium w wysokości 600 zł miesięcznie.

Żeby jednak otrzymać takie wsparcie uczniowie musieli wykazać się znakomitymi wynikami w nauce. Dla uczniów podstawówek progiem była średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 oraz nie niższa niż 5,0 z przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Dla gimnazjalistów było to: 4,75 ze wszystkich przedmiotów i 4,5 z pozostałych, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiednio: 4,5 i 4,25. Przy ocenie wniosków brane były pod uwagę też wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, szczególne osiągnięcia z wymienionych przedmiotów, w tym udział w olimpiadach i konkursach co najmniej na poziomie wojewódzkim w trzech poprzednich latach szkolnych.

Na stypendium z Regionalnego Programu Operacyjnego w ciągu najbliższych siedmiu edycji, w latach szkolnych 2016/17 – 2022/23 przewiduje się przyznanie 5110 stypendiów, objęcie wsparciem 2000 uczniów i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju. Na wszystkie te działania zaplanowano prawie 33,7 mln zł.  


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.