Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Polska firma z Zawiercia wybuduje nową zakopiankę z Rdzawki do Nowego Targu


Polska firma z Zawiercia INTERCOR wybuduje nowy odcinek zakopianki pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. Taką decyzję podjęło ministerstwo infrastruktury. Wszystko na to wskazuje, że nową zakopianką na tym odcinku przejedziemy już końcem 2023 r.

I

nformację o wyborze nowego wykonawcy przedstawiono podczas specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w piątek 31 sierpnia 2018 r. tuż przy zakopiance na nowotarskiej Niwie. Obecni na niej byli m.in. parlamentarzyści - posłanka Anna Paluch i senator Jan Hamerski, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka - Łukasz Smółka, radny wojewódzki Jan Piczura, starostowie powiatu tatrzańskiego Piotr Bąk i Jerzy Zacharko, radni powiatu nowotarskiego Tomasz Turski, Maria Domagała, Jacek Król, Julian Stopka i radni miejscy z Nowego Targu.

29 sierpnia 2018 r. podpisany został aneks do Programu Inwestycji dla budowy dwujezdniowej DK47 Rabka-Zdrój – Zakopane na odc. Rdzawka – Nowy Targ, który umożliwia dokonanie wyboru wykonawcy i podpisanie umowy na realizację tej drogi w trybie projektuj i buduj. Po zaledwie 2 dniach w piątek 31 sierpnia 2018 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę polskiej firmy INTERCOR z Zawiercia.

Reklama


W ten sposób anulowano pierwszy przetarg, który wygrała chińska firma Stecol. Oferta mieściła się ona w pierwotnym limicie zadania. Została jednak odrzucona po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w dniu 07.08.2018r, z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z tym 31 sierpnia 2018 r. jako najkorzystniejszą wybrano drugą w rankingu ofertę firmy INTERCOR, która określiła koszt inwestycji na 880 100 611,23 zł, czyli o 90 mln zł większą w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów. Ministerstwo zwiększyło budżet inwestycji, aby można było dokonać wyboru wykonawcy i podpisać umowę.

- Od daty wyboru przez 10 dni mogą wpływać ewentualne odwołania innych wykonawców. Jeśli nie wpłynie żadne odwołanie i firma INTERCOR wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, można będzie w połowie wrześnie br. podpisać umowę. Ponieważ zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetowych, nie ma wymogu przeprowadzania kontroli uprzedniej po wyborze oferty - mówią przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Aytostrad w Krakowie, zarządcy DK47.

- Na fazę projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID przewiduje się 23 miesiące, a na fazę realizacji robót 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca). Jeśli umowa zostanie podpisana w połowie września 2018 r., to roboty można będzie rozpocząć w sierpniu 2020 r., a zakończyć w październiku 2023 r.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację.

- Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14 007 – 18 082 pojazdów/dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji ruch ten znacznie wzrasta, tworzą się spiętrzenia ruchu, co świadczy o wyczerpaniu przepustowości przekroju jednojezdniowego drogi. Do tego dochodzą liczne zjazdy, zabudowa wzdłuż istniejącej drogi, ruch pieszych, co stwarza duże utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz lokalnym - mówią przedstawiciele GDDKiA w Krakowie.

- Atrakcyjność turystyczna Podhala i związane z tym duże natężenie średniego ruchu dobowego i jeszcze większe weekendowego, budowa drogi ekspresowej S7 z Lubnia do Rabki-Zdroju oraz istniejący dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 47 z Chabówki do Rdzawki, uzasadniają kontynuację budowy odcinka dwujezdniowego z Rdzawki do Nowego Targu. W mieście tym krzyżują się drogi krajowe nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca, rozprowadzające ruch na Podhalu. Budowa drogi dwujezdniowej do Nowego Targu umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju - mówią.

- W 2016 roku rozpoczęła się budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki-Zdroju, którą na czas realizacji podzielono na trzy mniejsze odcinki. Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce-Zdroju i dalej kontynuowana dwujezdniowa DK47 do Chabówki, gdzie włączona zostanie do istniejącej już dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 z Chabówki do Rdzawki. Od tego miejsca kontynuowana będzie budowa drogi dwujezdniowej do Nowego Targu - mówią przedstawiciele GDDKiA w Krakowie.

W efekcie prowadzonych inwestycji połączony zostanie Kraków z Nowym Targiem, na całym przebiegu, drogą dwujezdniową. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu dla wszystkich osób wyjeżdżających z różnych regionów kraju na Podhale i pod Tatry.

Fot. Piotr Duraj i GDDKiA w Krakowie


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.